Teambuilding

Et godt arbeidsmiljø gir god dynamikk

For å bygge et vibrerende arbeidsmiljø hvor folk er trygge, tar imot utfordringer, handler, samspiller og er skapende og kreative er det en stor fordel at bedriften deler mer enn bare jobb. Når du blir bedre kjent med dine kollegaer gir det:

 • økt forståelse over hvordan de andre du jobber med tenker, handler og føler
 • økt empati
 • større rom for utfoldelse
 • mer tillitt og mer mot

Skogsbad- en vei til bedre «bedrifthelse»

På skogbad vandring blir din bedrift guidet gjennom skogen på en litt annerledes måte. Guiden gir deltagerne invitasjoner som for å øke deltagernes kontakt med naturen og med øyeblikket. Dette gjøres gjennom sanselige invitasjoner, enkle » frivillige oppgaver» som alle kan løse på sin egen måte. Oppmerksomheten fokuseres hele tiden på her og nå, og ikke fremtid eller fortid. Etter hver invitasjon samles vi i sirkel for å dele noe fra opplevelsen. Når vi samles i sirkel oppfordres alle til å lytte til den som snakker » med hjertet» og selv snakke » fra hjertet». Dette skaper en veldig annerledes dynamikk- en dynamikk som gir mye ROM for både tillitt, åpenhet og empati. Hvorfor er det viktig for din bedrift?

 • Når du lytter får du med deg hva som blir formidlet
 • Når du lytter fremfor å tenke ut din responds lærer du av det andre deler
 • Når du lytter ser du en sak fra flere sider
 • Når du lytter setter du noen andre foran deg selv, en liten stund

I tillegg er guiden «kun» trent til å fasilitere og legge til rette for- det vil si at guiden ikke er en «lærer» eller noen som forteller gruppen/deltagerne HVA og HVORDAN. Når deltagerne opplever at det er mye rom og plass til utfoldelse våger de å gå egne veier, uttrykke seg på egne måter og finne egne stier. Dette gir:

 • kreative løsninger
 • sterke individer
 • et tydelig samspill
 • målbevisste detagere

I tillegg har Skogsbad eller Shinrin Yoku mange helsemessige fordeler, så i tillegg vil deltagerne trolig også lade opp batteriene, oppleve gode sensasjoner, sove bedre og generelt føle seg mer balansert. Mer om disse helsefordelene og forskningen bak kan du lese her: The Science behind Shinrin Yoku

Jeg tilbyr vandringer til bedrifter i samarbeid med Voksenåsen konferansehotell i Oslo. Du kan lese mer om opplegget på deres nettsider. 

 

Det er naturligvis mange muligheter for hvordan å bruke Skogsbadet i din bedrift- her skreddersyr vi et opplegg som passer deg! 

Kontakt: skogsbad.norge@gmail.com

«A fantastic guided tour in the forest with all the elements. Good for heart, mind and soul»

%d bloggere liker dette: